BannerPro

MENNEKES

Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG 5605A MENNEKES

Số cực: 4P (3P+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 4.967.600VNĐ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 1467 MENNEKES

Số cực: 4P (3P+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn âm
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 250.800VNĐ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 1473 MENNEKES

Số cực: 5P (3P+N+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 44
Lắp đặt: Gắn âm
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 273.900VNĐ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 1479 MENNEKES

Số cực: 4P (3P+E)
Dòng định mức: 16A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn âm
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 366.300VNĐ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 1492 MENNEKES

Số cực: 3P (2P+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 230VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn âm
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 297.000VNĐ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 1496 MENNEKES

Số cực: 4P (3P+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 44
Lắp đặt: Gắn âm
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 292.000VNĐ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 1500 MENNEKES

Số cực: 5P (3P+N+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 44
Lắp đặt: Gắn âm
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 346.500VNĐ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 1502 MENNEKES

Số cực: 3P (2P+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 230 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn âm
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 442.200VNĐ

Ổ CẮM GẮN ÂM DẠNG NGHIÊNG 1551 MENNEKES

Số cực: 5P (3P+N+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 44
Lắp đặt: Gắn âm
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 546.700VNĐ

Ổ CẮM GẮN ÂM 2 MENNEKES

Số cực: 5P (3P+N+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 44
Lắp đặt: Gắn âm
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 401.500VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI 9382 MENNEKES

Số cực: 5P (3P+N+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 817.300VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI 1192 MENNEKES

Số cực: 3P (2P+E)
Dòng định mức: 16A
Điện áp: 230 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 468.900VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI 1200 MENNEKES

Số cực: 5P (3P+N+E)
Dòng định mức: 16A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 623.900VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI 1202 MENNEKES

Dòng định mức: 32A
Điện áp: 230 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 655.500VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI 1206 MENNEKES

Số cực: 4P (3P+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 669.300VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI 1210 MENNEKES

Số cực: 5P (3P+N+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 794.100VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI 1425 MENNEKES

Số cực: 4P (3P+E)
Dòng định mức: 32A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 44
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 401.100VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI 1 MENNEKES

Số cực: 5P (3P+N+E)
Dòng định mức: 16A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 44
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 297.000VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI 1178 MENNEKES

Số cực: 3P (2P+E)
Dòng định mức: 16A
Điện áp: 230 VAC 50/60 Hz
IP: 44
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 253.000VNĐ

Ổ CẮM GẮN NỔI 1196 MENNEKES

Số cực: 4P (3P+E)
Dòng định mức: 16A
Điện áp: 400 VAC 50/60 Hz
IP: 67
Lắp đặt: Gắn nổi
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 529.400VNĐ

Newsletter

Zalo
  • Liên hệ
    • Trụ sở chính Hà Nội : TT5A-46, Khu đấu giá TT5A, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
    • Văn phòng TP.HCM: Số 34, đường N1, KDC La CaSa, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM.
    • Hotline: 0243 873 6500/ 0888 621 569 (HN) - 0283 785 3169/ 0838 410 137 (HCM)
    • Email: as.info@aslighting.com.vn
Copyright © 2016 Công ty cổ phần thiết bị chiếu sáng Ánh Sao GPKD số: 0305090826 do Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội cấp Bộ Công Thương