BannerPro

MAXSPID

ĐÈN THOÁT HIỂM 1 MẶT SLS.M.S 1.5W MAXSPID

Công suất: 1.5W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd/Li
Thời gian lưu điện: 3h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 341mm  x 247mm x 46mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.503.300VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 2 MẶT SLS.M.D 1.5W MAXSPID

Công suất: 1.5W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd/Li
Thời gian lưu điện: 3h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 341mm  x 247mm x 46mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.503.300VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 1 MẶT SLR.M.S 1.5W MAXSPID

Công suất: 1.5W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd/Li
Thời gian lưu điện: 3h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 341mm  x 247mm x 46mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.521.700VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 2 MẶT SLR.M.D 1.5W MAXSPID

Công suất: 1.5W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd/Li
Thời gian lưu điện: 3h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 341mm  x 247mm x 46mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.521.700VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 1 MẶT ES/M 1.5W MAXSPID

Công suất: 1.5W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 379mm  x 263mm x 50mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.595.000VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 2 MẶT ED/M 1.5W MAXSPID

Công suất: 1.5W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 379mm  x 263mm x 50mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.595.000VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 1 MẶT ESR/M 1.5W MAXSPID

Công suất: 1.5W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 437mm  x 270mm x 60mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.650.000VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 2 MẶT EDR/M 1.5W MAXSPID

Công suất: 1.5W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 379mm  x 263mm x 50mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.650.000VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 1 MẶT JWS/M 1W MAXSPID

Công suất: 1W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 390mm  x 228mm x 105mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 2.713.300VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 2 MẶT JWD/M 1W MAXSPID

Công suất: 1W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 390mm  x 228mm x 105mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 2.713.300VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 1 MẶT KL/M 1W MAXSPID

Công suất: 1W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 413mm  x 181mm x 76mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 2.713.300VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 1 MẶT BLS/M 1W MAXSPID

Công suất: 1W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 372mm  x 167mm x 80mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.650.000VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 2 MẶT BHD/M 2W MAXSPID

Công suất: 2W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 371mm  x 167mm x 91mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.650.000VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 1 MẶT BLR/M MINI 1W MAXSPID

Công suất: 1W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 296mm  x 166mm x 50mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.760.000VNĐ

ĐÈN THOÁT HIỂM 1 MẶT BLR/M 1W MAXSPID

Công suất: 1W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 371mm  x 211mm x 50mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.760.000VNĐ

BỘ LƯU ĐIỆN BÓNG HUỲNH QUANG MEM/M MINI MAXSPID

Điện áp: 220V
Pin: 3.6V 1.8Ah
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: Nguồn: 213mm x 28mm x 32.5mm
  Pin: 150mm x 30mm x 15mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.521.700VNĐ

BỘ LƯU ĐIỆN BÓNG LED MEM/M/LED MINI MAXSPID

Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.439.200VNĐ

BỘ LƯU ĐIỆN BÓNG COMPACT MPP/M MAXSPID

Điện áp: 220V
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Bảo hành: 12 tháng

BỘ LƯU ĐIỆN ĐÈN DOWNLIGHT MPP/M/LED MAXSPID

Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 332mm x 58mm x 78mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.439.200VNĐ

BỘ LƯU ĐIỆN BÓNG HALOGEN EXN/M/150 MAXSPID

Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Kích thước: 401mm x 40mm x 65mm
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.980.000VNĐ

BỘ LƯU ĐIỆN VÀ CHIP LED UFO/NM/L101 NC 1W MAXSPID

Công suất: 1W
Điện áp: 220V
Pin: NiCd
Thời gian lưu điện: 2h
Thời gian sạc: 24h
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán lẻ đề xuất: 1.045.000VNĐ

Newsletter

Zalo
  • Liên hệ
    • Trụ sở chính Hà Nội : TT5A-46, Khu đấu giá TT5A, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
    • Văn phòng TP.HCM: Số 34, đường N1, KDC La CaSa, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM.
    • Hotline: 0243 873 6500/ 0888 621 569 (HN) - 0283 785 3169/ 0838 410 137 (HCM)
    • Email: as.info@aslighting.com.vn
Copyright © 2016 Công ty cổ phần thiết bị chiếu sáng Ánh Sao GPKD số: 0305090826 do Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội cấp Bộ Công Thương