BÓNG LED PARATHOM P MR16 OSRAM

BÓNG LED PARATHOM P MR16 OSRAM

IP: 65
Góc chiếu: 36o
Đui GU5.3
Bảo hành: 24 tháng

BÓNG LED PARATHOM P MR11 OSRAM

BÓNG LED PARATHOM P MR11 OSRAM

IP: 65
CRI >80
Góc chiếu: 36o
Bảo hành: 24 tháng

BÓNG LED PARATHOM SST MR11 4.5W OSRAM

BÓNG LED PARATHOM SST MR11 4.5W OSRAM

Công suất: 4.5W
IP: 65
CRI> 80
Góc chiếu: 36o
Đui: GU4
Tuổi thọ: 25000h
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất:  

ĐÈN SPOT LIGHT KIT ADJ 7W LEDVANCE

ĐÈN SPOT LIGHT KIT ADJ 7W LEDVANCE

Điện áp: 220V
Quang thông: 500lm
Kích thước: 88.5mm x 107mm
Tuổi thọ: 25000h
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất:  

ĐÈN SPOT LIGHT VARIO DN 35W LEDVANCE

ĐÈN SPOT LIGHT VARIO DN 35W LEDVANCE

Điện áp: 220V
Quang thông: 3350lm
Kích thước: 180mm x 129mm
Tuổi thọ: 50000h
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất:  

ĐÈN SPOT LIGHT MUTIL 30W LEDVANCE

ĐÈN SPOT LIGHT MUTIL 30W LEDVANCE

Điện áp: 220V
CRI >80
Góc chiếu: 38o
Tuổi thọ: 50000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN SPOT LIGHT SQUARE 8W LEDVANCE

ĐÈN SPOT LIGHT SQUARE 8W LEDVANCE

Điện áp: 220V
Quang thông: 650lm
Kích thước: 90mm x 90mm x 72mm
Tuổi thọ: 50000h
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất:  

ĐÈN SPOT LIGHT ADJUST LEDVANCE

ĐÈN SPOT LIGHT ADJUST LEDVANCE

Điện áp: 220V
CRI >80
Góc chiếu: 36o
Tuổi thọ: 50000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN SPOT LIGHT FIX DIM 8W LEDVANCE

ĐÈN SPOT LIGHT FIX DIM 8W LEDVANCE

Điện áp: 220V
CRI >80
Góc chiếu: 36o
Tuổi thọ: 50000h
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất:  

ĐÈN SPOT LIGHT FP FIX DIM 8W LEDVANCE

ĐÈN SPOT LIGHT FP FIX DIM 8W LEDVANCE

Điện áp: 220V
CRI >80
Góc chiếu: 36o
Tuổi thọ: 50000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN SPOT LIGHT FP FIX 7W LEDVANCE

ĐÈN SPOT LIGHT FP FIX 7W LEDVANCE

Điện áp: 220V
CRI >80
Góc chiếu: 38o
Tuổi thọ: 50000h
Bảo hành: 24 tháng
Giá bán lẻ đề xuất:  

ĐÈN SPOT LIGHT DARK FIX 7W LEDVANCE

ĐÈN SPOT LIGHT DARK FIX 7W LEDVANCE

Điện áp: 220V
CRI >80
Góc chiếu: 36o
Tuổi thọ: 50000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN FLOOD LIGHT PERFORMANCE LEDVANCE

ĐÈN FLOOD LIGHT PERFORMANCE LEDVANCE

Điện áp: 220V
IP: 65
CRI >80
Góc chiếu: 100o x 100o
Tuổi thọ: 70000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN FLOOD LIGHT COMPACT LEDVANCE

ĐÈN FLOOD LIGHT COMPACT LEDVANCE

Điện áp: 220V
IP: 65
CRI >80
Góc chiếu: 100o x 100o
Tuổi thọ: 50000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN FLOOD LIGHT COMPACT SENSOR LEDVANCE

ĐÈN FLOOD LIGHT COMPACT SENSOR LEDVANCE

Điện áp: 220V
IP: 65
CRI >80
Góc chiếu: 100o x 100o
Tuổi thọ: 50000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN FLOOD LIGHT MAX LUMINAIRE LEDVANCE

ĐÈN FLOOD LIGHT MAX LUMINAIRE LEDVANCE

Điện áp: 220V
IP: 65
CRI >70
Tuổi thọ: 100000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN FLOOD LIGHT PERFORMANCE ASYM LEDVANCE

ĐÈN FLOOD LIGHT PERFORMANCE ASYM LEDVANCE

Điện áp: 220V
IP: 65
CRI >80
Tuổi thọ: 100000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN FLOOD LIGHT PERFORMANCE SYM LEDVANCE

ĐÈN FLOOD LIGHT PERFORMANCE SYM LEDVANCE

Điện áp: 220V
IP: 65
CRI >80
Tuổi thọ: 100000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN FLOOD LIGHT AREA ASYM LEDVANCE

ĐÈN FLOOD LIGHT AREA ASYM LEDVANCE

Điện áp: 220V
IP: 65
CRI >80
Góc chiếu: 48o x 92o
Tuổi thọ: 70000h
Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN LEDCOMFO FLOOD LIGHT V3 OSRAM

ĐÈN LEDCOMFO FLOOD LIGHT V3 OSRAM

Mã sản phẩm: OSRAM LEDCOMFO FL V3

Góc chiếu: 100o, 60o, 110o x 40o
CRI >70
IP: 66
Tuổi thọ: 30000h
Bảo hành: 24 tháng